Medlemmer

Våre medlemmer tilbyr:

  • Pelsprodukter og yttertøy
  • Oppbevaring av pels på kjølelager i sommerhalvåret
  • Omsøm og reparasjoner

Våre medlemmer viderefører lange håndverkstradisjoner, og du er sikret fagmessig veiledning når du besøker butikken eller verkstedet til en av dem.

Medlemmer av Pelsinform, pelsbransjens hovedorganisasjon:

Asker Pels Svein E. Lillelien
Sollivn 74A, Asker
Tlf. 66 78 66 30
E-post: lillpels@online.no
www.askerpels.no

Ateliér Henry Phillip
Postboks 53  0101 Oslo
Skippergt. 33, 0154 Oslo
Tlf. 22 42 99 39   Fax. 22 20 27 40
E-post: post@henryphillip.no
www.henryphillip.no/

Ellens Pelsstudio
Storgata 17, 9405 Harstad
Tlf. 77 00 65 55
E-post: post@pelsstudio.no
www.pelsstudio.no

Evensen AS, L.
Pellygt. 71 1706 Sarpsborg
Tlf. 91 15 42 22  Fax. 69 13 03 25
E-post: johnny@L-Evensen.no

Gullaksen AS, A.
Nygårdgsgt. 1A, 5015 Bergen
Tlf. 55 32 54 18, Fax. 55 32 21 73
E-post: agullaks@c2i.net
www.gullaksenas.no

Iversen Pels AS
Schwartzgt. 36, 3043 Drammen
Tlf. 32 21 07 70  Fax. 32 21 07 75
E-post: post@iversenpels.no
www.iversenpels.no

Pels & Mote
Postboks 80, Langgt 23, 4307 Sandnes
Tlf. 51 66 48 45  Fax. 51 66 48 45
E-post: tahaa@online.no

Pelsatelier Knut Poverud EFTF
Janicke Romøren Eriksen
Øvre Langgate 48, 3110 Tønsberg
Tlf. 33 31 60 45
E-post: J-eriken@pelsatelier.no
www.pelsatelier.no

Studio Deca
Elisenbergveien 10, 0265 Oslo
E-post: viktoria.decarvalho@studiodeca.no
Tlf. 92 88 19 01
www.studiodeca.no