Pelsdyrnæringen

Pelsindustrien forplikter seg til dyrevelferd

En pelsdyroppdretter har ingen økonomisk interesse av å holde dyr som ikke tas godt vare på. Det er dårlig forretningssans å vanskjøtte/mishandle dyrene eller unnlate å pleie dem hvis de blir syke. Det viktigste resultatet av dette ville være kvalitetsforringing av pelsen.

Dyr som avles opp på en pelsfarm behandles av profesjonelle veterinærer. Som ved alt husdyrhold betyr god dyrevelferd høyere kvalitet på produktene, som igjen betyr høyere priser.

Hva gjør pelsdyrnæringen for å bedre dyrevelferden?

Norges Pelsdyralslag har utarbeidet en ny handlingsplan for dyrevelferd. Handlingsplanen er et viktig verktøy for å sikre at pelsdyrenes velferd blir ivaretatt på en god måte. Den nye planen strekker seg fra 2013 til 2018, og inneholder både nye og eksisterende tiltak for å sikre dyrevelferden.

 

 

 

 

 

 

 

Dyrevelferd er sentral i alle ledd av produksjonen. Kunnskapsbygging, holdningsskapende arbeid, kompetansekurs, informasjon og rådgivning er viktige virkemidler for å oppnå de målene som er satt for dyrevelferd.

En pelsdyrgård skal være en veldrevet gård der forskrifter og bransjekrav etterleves.   Dyrevelferdstanken skal gå igjen i de daglige tilsynene til dyra og andre gjøremål i gården.  Det skal gjennom ulike tiltak som, avl, oppstallingsmiljø og god røkt og stell, sørges for at dyrenes velferd blir hevet ytterligere.

Vil du vite mer om hvilke dyrevelferdsmessige tiltak pelsdyrnæringen skal satse på de neste årene kan du laste ned hele handlingsplanen her