Økologi og miljø

Fins det miljøfordeler med naturpels?

  Naturpels har en rekke viktige miljøfordeler sammenlignet med kunstpels. Her er noen av fordelene:  
Naturpels er et usedvanlig slitesterkt, varig produkt.
Naturpelsen holder seg i verdi i tiår, i sterk motsetning til kunstpels. Klesplagg av naturpels kan brukes i 30 år eller mer, mens en jakke av kunstpels mister sin nytteverdi etter mindre enn ti år. Dette betyr at det innebærer en større miljøbelastning å produsere en mengde kunstpels enn å produsere naturpels med lang levetid. Den kortvarige nytteverdien til kunstpels fører dessuten til betydelig mer avfall.
Naturpels har flere liv.
Klær av naturskinn blir ofte ”demontert” og pelsverket gjenbrukt i nye plagg. Dette reduserer behovet for produksjon av ny pels og gir på den måten viktige miljøfordeler. Naturpels produseres ved bruk av biprodukter (f.eks. avfallsprodukter fra fiske- og kjøttforedling) som i mange tilfeller ellers ville bli dumpet som avfall.
Naturpels gir bedre resirkulering.
Aktiv utnyttelse av disse avfallsproduktene minsker belastningen på miljøet og gir en mer effektiv utnyttelse av råvarene som høstes fra naturen. Naturpels fører til miljøfordeler når pelsfarmenes avfall håndteres skikkelig. Disse fordelene inkluderer produksjon av biogassenergi og organisk utvunnet gjødsel – som erstatning for høyenergi, uorganisk gjødsel produsert gjennom kjemiske prosesser og utvinning.
Naturpels er mer klimavennlig.
Livssyklusen til en jakke av naturpels resulterer i langt lavere forbruk av ikke-fornybar energi (som olje og gass) og større utslipp av drivhusgasser. Det innebærer at naturpels bidrar langt mindre til risikoen for klimaendringer. Pels er et naturprodukt som kommer fra fornybare kilder – det motsatte av bruk-og-kast moten. Kunstig pels er langt mer ødeleggende for miljøet enn den ekte varen. Pelsindustrien er  en næring med stort samfunnsansvar. Derfor gransker vi fortløpende hele vår virksomhet for å finne tiltak som kan redusere uheldige virkninger på miljøet.  
originMARK[1]
 
Opprinnelsesmerking med OA – Origin Assured
OATM-initiativet er et synlig bevis på pelsbransjens forpliktelser i forhold til etterrettelighet og utøvelse av god dyrevelferd. OATM-merket er en forsikring for forbrukerne om at pelsen de bruker kommer fra et land med strenge krav til dyrevelferd og etisk pelsproduksjon. Land som kvalifiserer til dette merket gjennomfører jevnlige kontroller i statlig regi. En jeger eller oppdretter som bryter reglene kan bli straffeforfulgt og utelukket fra pelshandel med OATM-merket.  

One Response to "Økologi og miljø"